Bij het registeren van patiëntgegevens wordt gebruik gemaakt van VECOZO (declaratiesysteem). Als je hier bezwaar tegen moet je dit aan ons doorgeven. Consequentie hiervan kan zijn dat je zorgverzekeraar de kosten niet zal vergoeden.

Onze gesprekken zijn vertrouwelijk. Ik zal daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van jouzelf. Indien nodig kan ik wel van gedachten wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Dit gebeurt op anonieme basis in het kader van intervisie, zodat de vakgenoten niet weten dat het over u gaat. Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

 

Kwaliteit

Psychotherapie praktijk Nilay heeft een door Zorginstituut Nederland (ZiNL) goedgekeurd kwalitetsstatuut (download hier). Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening  gegevensbescherming (AVG). Hier  treft u het Privacy Statement van Psychotherapie Praktijk Nilay (download hier).

Is met ingang van 5 augustus 2019 opgenomen in het kwaliteitsregister psychotherapie van de Nederlandse Vereniging Psychotherapie.

 

Klachtenprocedure

Er kunnen situaties ontstaan waarin je ontevreden bent over de behandeling of zaken die daar mee te maken hebben. In zo’n situatie is het ten eerste belangrijk dat je mij daar van op de hoogte brengt. Samen kunnen we kijken of we elkaar kunnen begrijpen en of er een oplossing mogelijk is. Wanneer het ons niet lukt om er samen uit te komen is het mogelijk om de NVP  in te schakelen voor bemiddeling.

 

Rechten

Je hebt recht op inzage in je persoonlijk dossier. Alle gegevens en verslagen zullen in een persoonlijkdossier bewaard worden op een digitale beveiligde Elektronisch Patiëntendossier (EPD,). Als het nodig is en met jouw toestemming zal ik met de huisarts contact opnemen als er onduidelijkheden zijn op medisch vlak of wat betreft de gebruikte medicijnen.

Cliëntgerelateerde emailafhandeling gaat via veilig mailen.

 

Privacy