Klachten en problemen

Psychotherapie kan zinvol zijn bij de volgende klachten en problemen:

• depressieve klachten, stemmingswisselingen, geïrriteerdheid, vlakheid

• angst- en spanningsklachten

• relatieproblemen

• problemen in de omgang met anderen, verlegenheid, eenzaamheid, problemen met binding, verlating, intimiteit

• werk- en studieproblematiek

• (gecompliceerde) rouwverwerking

• overmatige schuld- en onzekerheidsgevoelens

• ingrijpende levensveranderingen( trauma’s)

• identiteitsproblematiek, zoals moeite met keuzes maken, seksuele geaardheid, rol in gezin en maatschappij

• moeilijkheden bij zelfstandig functioneren

• persoonlijkheidsproblematiek

• migratieproblematiek

 

Bij Psychotherapiepraktijk Nilay is voor volwassenen (18 jaar en ouder) zowel behandeling in de Basis-GGZ (kortdurende behandeling) als in de Specialistische GGZ (intensievere behandeling) mogelijk. 

 

Wat behandel ik niet?

Als er sprake is van ernstige crisisgevoeligheid heb ik niet de mogelijkheid om je in behandeling te nemen vanwege afwezigheid van een acute dienst of een crisisdienst en adviseer ik je om naar een grotere GGZ-instelling te gaan. behandel géén verslavingsproblematiek, agressieproblematiek en eetstoornissen.