Praktijk Nilay biedt 2e lijns geestelijke gezondheidszorg. Je kan je telefonisch aanmelden via 0681318230 of via het volgende emailadres:    praktijknilay@gmail.com. Na je aanmelding volgt er eerst een kennismakingsgesprek waarin we samen bespreken wat je nodig hebt en of het behandelaanbod aansluit bij jouw wensen.

Als je besloten hebt om door te gaan dan is het vervolg een onderzoeksfase voor diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. In het behandelplan staan onder andere jouw hulpvraag, de gekozen behandelvorm en de daarmee samenhangende thema’s.

 

Behandeling

Ik werk vanuit het principe van de integratieve psychotherapie. Hierbij is het uitgangspunt altijd persoonsgericht. Deze methode leert je bewuster te zijn van de werking van en de samenhang tussen jouw persoonlijkheid,  jouw geschiedenis en jouw emoties, gedachten en gedrag. Hierdoor ben je in staat om je klachten en problemen effectief aan te pakken en tot een oplossing te komen.

Als psychotherapeut kan ik gebruik maken van de volgende methoden en technieken:

- Client gerichte therapie

- Systeemtherapie

- EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

- MBT (mentalization-based treatment/op mentaliseren gebaseerde benadering)

- Schematherapie

- Inzichtgevendtherapie

 

Ik ben lid van de EMDR, NVP, NVRG en ingeschreven in het BIG register, Beroepen Individuele Gezondheidszorg.

                          Klachten en problemen

Aanbod